Polls

Coaches Poll

Rankings as of 10/21/2017

Rank Prev. Team Points
1 1 Alabama (8-0) 1600
2 2 Penn St (7-0) 1520
3 3 Georgia (7-0) 1463
4 4 TCU (7-0) 1385
5 5 Wisconsin (7-0) 1343
6 6 Ohio St (6-1) 1385
7 8 Clemson (6-1) 1173
8 7 Miami (FL) (6-0) 1172
9 9 Oklahoma (6-1) 1084
10 16 Notre Dame (6-1) 951
11 12 Washington (6-1) 931
12 11 Oklahoma St (6-1) 926
13 14 Virginia Tech (6-1) 818
14 13 South Florida (7-0) 730
15 17 North Carolina St (6-1) 683
16 18 Washington St (7-1) 636
17 20 Central Florida (6-0) 561
18 19 Michigan St (6-1) 560
19 21 Auburn (6-2) 455
20 22 Stanford (5-2) 367
21 10 USC (6-2) 321
22 23 West Virginia (5-2) 211
23 25 LSU (6-2) 178
24 24 Texas A&M (5-2) 151
25 15 Michigan (5-2) 121

AP Top 25

Rankings as of 10/21/2017

Rank Prev. Team Points
1 1 Alabama (8-0) 1525
2 2 Penn St (7-0) 1444
3 3 Georgia (7-0) 1409
4 4 TCU (7-0) 1327
5 5 Wisconsin (7-0) 1241
6 6 Ohio St (6-1) 1165
7 7 Clemson (6-1) 1113
8 8 Miami (FL) (6-0) 1101
9 13 Notre Dame (6-1) 1066
10 9 Oklahoma (6-1) 1040
11 10 Oklahoma St (6-1) 894
12 12 Washington (6-1) 836
13 14 Virginia Tech (6-1) 791
14 16 North Carolina St (6-1) 666
15 15 Washington St (7-1) 648
16 18 Michigan St (6-1) 615
17 16 South Florida (7-0) 604
18 20 Central Florida (6-0) 500
19 21 Auburn (6-2) 397
20 22 Stanford (5-2) 344
21 11 USC (6-2) 319
22 23 West Virginia (5-2) 196
23 24 LSU (6-2) 182
24 25 Memphis (6-1) 111
25 - Iowa St (5-2) 98