Polls

Coaches Poll

Rankings as of 09/14/2019

Rank Prev. Team Points
1 1 Clemson (4-0) 1622
2 2 Alabama (4-0) 1560
3 3 Georgia (4-0) 1463
4 4 Oklahoma (3-0) 1409
5 5 LSU (4-0) 1361
6 6 Ohio State (4-0) 1342
7 7 Notre Dame (2-1) 1182
8 8 Florida (4-0) 1095
9 9 Auburn (4-0) 1093
10 10 Michigan (2-1) 928
11 12 Utah (3-1) 915
12 11 Penn State (3-0) 864
13 13 Texas (3-1) 847
14 14 Wisconsin (3-0) 806
15 15 Texas A&M (2-2) 702
16 16 Central Florida (3-1) 697
17 17 Oregon (3-1) 586
18 18 Iowa (3-0) 553
19 20 Washington State (3-1) 518
20 22 Boise State (4-0) 322
21 21 Washington (3-1) 277
22 - Virginia (4-0) 223
23 - California (4-0) 124
24 - Arizona State (3-1) 110
25 - Kansas State (3-0) 106

AP Top 25

Rankings as of 09/15/2019

Rank Prev. Team Points
1 1 Clemson (4-0) 1545
2 2 Alabama (4-0) 1488
3 3 Georgia (4-0) 1386
4 4 LSU (4-0) 1339
5 5 Oklahoma (3-0) 1310
6 6 Ohio State (4-0) 1292
7 7 Notre Dame (2-1) 1099
8 8 Auburn (4-0) 1079
9 9 Florida (4-0) 959
10 11 Utah (3-1) 929
11 10 Michigan (2-1) 917
12 12 Texas (3-1) 888
13 13 Penn State (3-0) 726
14 14 Wisconsin (3-0) 726
15 17 Central Florida (3-1) 703
16 15 Oregon (3-1) 670
17 16 Texas A&M (2-2) 665
18 19 Iowa (3-0) 539
19 20 Washington State (3-1) 452
20 22 Boise State (4-0) 277
21 25 Virginia (4-0) 252
22 23 Washington (3-1) 183
23 - California (4-0) 164
24 - Arizona State (3-1) 156
25 - TCU (2-1) 104