7:00 PM EDT Philadelphia 76ers 0 0 0 0 0
Washington Wizards 0 0 0 0 0