FINAL Guangzhou Long-Lions 24 22 23 29 98
Washington Wizards 29 45 34 29 137