7:00 PM EDT Washington Wizards 0 0 0 0 0
Philadelphia 76ers 0 0 0 0 0